Pastoor de Vosstraat 9B, Oosterzele +32 477 35 02 53 Info@decobeton.be

GESPECIALISEERDE KWALITEITSVOLLE BETONPRODUCTEN

Onze producten

Regenwaterputten

Een regenwaterput is een ondergrondse opvangput om het regenwater te kunnen recupereren.

Infiltratieput

De infiltratieput wordt onder de grond geplaatst en wordt gebruikt als overloop van de regenwaterput

Droogbeton

Droogbeton is een mix van cement, zand en andere granulaten

Septische putten

Een septische put heeft als functie het sanitair afvalwater te zuiveren door middel van bezinking

Betonnen opzetstukken

Onze opzetstukken dienen om op het mangat van de betonnen regenwater of septische put te plaatsen.

Bezinkputten

Een bezinkput wordt onder de grond geplaatst en wordt gebruikt als overloop van de regenwater put.

Stabilisé & Chape

Stabilisé of gestabiliseerd zand is een mengsel dat bestaat uit cement, zand en water